Logo GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.

GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.

Súvoz 1

Trenčín 911 32

Slovensko


Generálny riaditeľ: Ing. Igor Peterka

E-mail: peterka.igor@gmail.com

Tel: +421 (0)905 638 544


Predaj: obchod@gmtsk.sk

FORMY PRE OBALOVÉ SKLO

NAŠE AKTIVITY

Our Activities

KVALITA

Garantujeme najvyššiu kvalitu svojich produktov založenú na viac ako 30 ročných skúsenostiach svojich zamestnancov. Je našou tradíciou dodávať a poskytovať KVALITU aby sme naplnili očakávania našich zákazníkov. Snažíme sa ešte viac, a to prevýšiť očakávania našich zákazníkov.

Quality

SLUŽBY

Consulting v oblasti procesov opráv foriem. Realizujeme projektovanie a consulting v oblasti sklárskych foriem a takisto samotnú výrobu. Je to výsledok viac ako 100 ročnej tradície výroby sklárskych foriem v našom regióne.

Services© 2013 GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.   |   www stránky DOLGHI www stránky Dolghi