Logo GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.

GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.

Súvoz 1

Trenčín 911 32

Slovensko


Generálny riaditeľ: Ing. Igor Peterka

E-mail: peterka.igor@gmail.com

Tel: +421 (0)905 638 544


Predaj: obchod@gmtsk.sk

Tel: +421 (0)917 454 122

FORMY PRE OBALOVÉ SKLO

NAŠE AKTIVITY

Our Activities

KVALITA

Garantujeme najvyššiu kvalitu svojich produktov založenú na viac ako 30 ročných skúsenostiach svojich zamestnancov. Je našou tradíciou dodávať a poskytovať KVALITU aby sme naplnili očakávania našich zákazníkov. Snažíme sa ešte viac, a to prevýšiť očakávania našich zákazníkov.

Quality

SLUŽBY

Consulting v oblasti procesov opráv foriem. Realizujeme projektovanie a consulting v oblasti sklárskych foriem a takisto samotnú výrobu. Je to výsledok viac ako 100 ročnej tradície výroby sklárskych foriem v našom regióne.

Services© 2013 GM TECHNOLOGY SK, s. r. o.   |   www stránky DOLGHI www stránky Dolghi